Parkreglement Dierenpark Planckendael

Beste bezoeker,

Wij wensen u van harte welkom in ons park. Onze medewerkers zullen er zorg voor dragen dat u een aangename dag beleeft en volop kan genieten van onze dieren en de tuin.

In al wat de VZW KMDA doet, wil ze respect tonen voor mens, milieu en maatschappij.

Om uw veiligheid en die van onze dieren te garanderen en ervoor te zorgen dat alle bezoekers aan het Dierenpark Planckendael een aangenaam verblijf kunnen genieten, zijn er enkele regels van kracht zoals uiteengezet in onderhavig reglement.

Door het betreden van dit park, geeft u aan dat u dit parkreglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

Algemeen

Toegang tot het park

Indien dergelijke personen zich reeds in het park bevinden, worden zij verwijderd zonder terugbetaling van het toegangsticket.  Indien de situatie dit vereist, wordt de politie verwittigd.

Veiligheid

Kledij

Horeca

Opnamen

Verkoop, propaganda, edm

Parking

Schade

De vzw KMDA